Mashaqqatli mehnat va ko'nikmalar - muvaffaqiyat kalitidir

KIUF Portali

O'zbek

Axborot texnologiyalar markazi

Ism: Kang Sek Gyu ( Internet va axborot komunikatsiyasi fakulteti professori)

Lavozim: Axborot Texnologiyalari Markazi Boshlig’i

Telefon raqam: +998907763030

Email: seokgyuk@kiuf.uz

server

Vazifasi

Axborot texnologiyalar markazi O’zbekistondagi nufuzli univerisitet bo’lishi uchun talabalar va professor o’qituvchilarni yuqori sifatli kompyuterlar bilan ta’minlash, axborotlashtirish xizmatlarini taqdim etadi va universitetning ta’lim maqsadlari va turli siyosatlarni bajarishda samarali rol o’ynaydi.

Kutilmoqda

Universitetimiz talabalari va professor-o’qituvchilarini kompyuter bilan ta’minlash, axborot xizmatini yaxshilash, ilg’or infratuzilma yaratish va xizmatlar ko’rsatish orqali ijodiy mutaxasislarni tarbiyalashga hissa qo’shadi.

Maqsad

① Ish turi bo’yicha aniq ish rejasi tuzish, va amalga oshirib natijani baholash kompyuter xizmatini sifatini yaxshilash.
② Universitetning o’rta va uzoq muddatli rivojlanish rejasiga muvofiq Axborot texnologiyalar markazi bir yillik boshqaruv ish rejasini tuzish va amalga oshirish.
③ Xavfsiz axborot xizmatini ta’minlash uchun samarali reja tuzish va tegishli inviestitsiyalar orqali investitsiya ta’sirini maksimal darajada oshirish.
④ Talabalar va o’qituvchilarga kerakli axborot xizmatini yaxshilash va qo’llab quvvatlash.

Asosiy ish

 • - Tarmoq va keng qamrovli axborot tizimini yaratish va boshqarish
 • - Kompyuter bilan bog’liq yangi uskunalarni joriy etish va boshqarish
 • - Qabul (Online ariza /o’qishga qabul qilingan talaba/ statistika va boshqalar) Axborot texnologiyalar markazi vazifasi
 • - Haksa dasturini boshqarish (talaba ma’lumotlari/o’qitish jarayoni/dars/baho va boshqalar)
 • - Ma’muriyat boshqaruvi(budjet/Oylik/oldi-sotdi/maishiy mollar/uskunalar/lavozim nazorati) ga Axborot texnologiyalar markazi ko’maklashadi.
 • - Group ware dasturini boshqarish
 • - Universitet dasturlari litsenziyasini boshqarish
 • - Univeristet web saytni boshqarish
 • - Fakultet web saytini boshqarish
 • - Axborot xavfsizligini boshqarish
 • - Mal’umotlarini himoyalash nazorati (Server xavfsizligi kuni va boshqalar)
 • - Sertifikat berish tizimini boshqarish